preload

Layer2 stabilitet (BPDU guard)

2 Comments
Att skydda kunder från andra kunder är en fråga som varit på tapeten många gånger. Enkla åtgärder som att partitionera nätet med egna VLAN och subnät är bara några av de saker vi gör för att förbättra prestanda i nätet genom att minska "skräp"-trafik. Ibland behövs ytterligare lite nätverks-magi. I denna post ...