preload

Driftarbete: 2013-04-01 01:00 – 06:00 Kort underhåll

0 Comments
Påminner om att Adminor kommer utföra ett driftarbete mellan 01:00 och 06:00. Vi kommer att uppdatera mjukvara för managering av routrar. Avbrotten beräknas vara korta och trafik leds över till sekundär-router så att alla tjänster ska kunna fungera ändå. ...

Säkrare SSL certifikat i NGINX

0 Comments
Obs: Denna guide kräver grundläggande kunskaper om NGINX och dess konfiguration. Ett fungerande certifikat (signerade crt-filer, privat nyckel). Att konfigurera en webbsida att prata via SSL är ett bra sätt att förbättra säkerheten. Detta gäller både dig själv och dina besökare. Vad man ska vara medveten om är att ...

PHP-FPM stöd för apache2 i ISPconfig 3

0 Comments
Nu finns PHP-FPM stöd för apache2 i ISPconfig 3 från och med version 3.0.5. Det är så enkelt som att installera php-fpm (valfri installationsguide bör fungera) sen uppdatera ISPconfig 3 till senaste version med "ispconfig_upgrade.sh"-scriptet. Sen kan du välja PHP-FPM under din sites scriptspråk. Kontakta oss om du ...

Installera vmware-tools på Debian 6.0 (Squeeze)

2 Comments
Det är väldigt enkelt att installera vmware-tools på Linux Debian 6.0 också känt som Squeeze. I virtuella maskinen behöver man installera några verktyg via apt-get. Kör: apt-get install make gcc apt-get install linux-headers-$(uname -r) I vmware esxi görs det genom att man högerklickar virtuella maskinen. Guest -> ...

2010-10-26 (DDOS)

0 Comments
Händelse: På kvällen den 26:e utsättes en av våra core routrar för en riktad DDOS attack  (överbelastningsattack). Påverkan: DDOS trafiken kom i korta trafikanstormningar under kvällen 17:45 fram till 19:55 . Det totala attackantalet var ca 14st och varade mellan 30 och 60 sekunder i taget. Under denna tid upplevdes kapacitetsproblem i form av att upp och nedladdningskapacitet i nätverket minskade. Nätverksaccess var fortfarande ...

Managerad driftövervakning via Adminor

0 Comments
En av våra tilläggstjänster är managerad driftövervakning. Då tar Adminor emot larm och driftinformation från de system vi övervakar hos en kund. Vi ser notifieringar via GUI (grafiskt interface), via epost och SMS. Är det väldigt viktiga tjänster så får vi även uppringningar av automatiska system oavsett tid på ...

2010-10-18 (21:10-21:13)

0 Comments
Delar av nätverket drabbades av en kort driftstörning. Uppdatering 02:12 19/10: Vi har fått meddelat från interconnect leverantör att det var en länk som gick ned pga trasig SFP. Trafiken routades automatiskt över på failover när detta skedde. 01.15 var SFP utbytt och ordinarie länk åter i drift. ...

Sökmotoroptimering (SEO) – hemstajling för företag

1 Comment
När man lägger ut sin lägenhet till försäljning så är det viktigt att den är städad och fin. Vissa anlitar homestylers som ska snygga till lägenheten så att eventuella skavanker syns mindre vid visning och hemfotografering. Det gäller att bostaden syns på så många ställen som möjligt. Ju fler som talar och diskuterar ...

Molntjänster – skillnad på moln och moln

0 Comments
Det snackas mycket om molnet och cloud hosting. Vad är molnet? Med molntjänster (även kallat cloud Computing) menar man möjligheten att köra serverbaserade applikationer eller program över Internet. Traditionellt så brukar man hantera applikationer inom ett företag eller en organisation genom att installera applikationen ...

Virtuella Privata Servrar från Adminor

0 Comments
Äntligen, idag börjar Adminor ta emot förhandsbeställningar av virtuella privata servrar! Gå in på Adminors hemsida för mer information :) Adminor har valt att satsa på att erbjuda dedicerade resurser för sina VPS-tjänster. Detta gör att vi till skillnad från många konkurrenter inte ger en tjänst där prestanda går ...