preload

Short traffic DIP ddos 00.41-00.43

0 Comments
Our Arbor mitigation noticed a DDOS at 00.41 - 00.43. It was promptly mitigated as per normal routines.   ...

Säkerhetsuppdatering VM-nätverk

0 Comments
Vid 03.45 natten mot söndag har vi applicerat akut säkerhetsuppdateringar på VM-nätverk: Detta kan ha medfört temporär störning under fåtal minuter. Kontakta support om ni upplever fortsatta problem. SLA har ej påverkats. Uppdatering görs i förebyggande säkerhetssyfte. ...

Säkra upp vCenter 5.5 från att delta i NTP DDOS attacker

0 Comments
Hej! På förekommen anledning vill vi påminna kunder som använder VMWare med vCenter att säkra upp sina installationer. vCenter 5.5 har detta problem av någon anledning när äldre vCenter 5.1 och 5.0 inte har det. För att säkra upp vCenter, aktivera SSH på vCenter appliancen (borde vara igång per default). Logga in med ...

OpenVZ IPv6 tunnelbroker HE setup

0 Comments
Adminor provides native IPv6, but if you'd like to setup an IPv6 tunnel you can still do so. Crossposted from http://www.cybermilitia.net/2013/07/22/ipv6-tunnel-on-openvz/ You can get IPv6 connectivity using a tunnel, if you don’t have native IPv6 support. Doing this is pretty straightforward if you have a dedicated server or a ...

Driftstörning VM-nod 2015-01-08

0 Comments
Hej! Vid 19.30 upplevdes en kortare driftstörning innan en DDOS attack mitigerades bort. Detta drabbade endast en av våra noder och ett begränsat antal kunder upplevde störningar. Fortsätter att övervaka för att se förändrade trafikmönster. Mvh Adminor ...

VMware tools på Cent-OS 6

0 Comments
1. Öppna en terminal och växla till root-användare su root 2. Uppdatera den virtuella maskinen yum update 3. Boota om VM efter uppdatering reboot 4. Logga in igen, öppna en terminal och växla till root-användaren su root 5. Installera GNU Compiler Collection (GCC) samt perl yum ...

Namnservrar Adminor

0 Comments
Hej! För hostingkunder till Adminor gäller följande namnservrar: ns.adminor.net - 195.225.184.15 ns2.adminor.net - 46.253.202.13 Vi rekommenderar även Googles publika DNS:er : 8.8.8.8 8.8.4.4 ...

Adminor webbservrar PHP

0 Comments
Hej! Sen 2014-12-25 har nu det gamla stödet för PHP5.3 deaktiverats helt. Vi rekommenderar att du ser till att dina webbplatser stödjer PHP5.4 funktioner. Helst bör du se till så att eventuella funktioner som inte längre stödjs i nyare PHP5.5 ej används. För att se en lista med föråldrade funktioner läs dessa ...

SSL ”poodle” buggen – mailservrar

0 Comments
Hej! I samband med att Thunderbird inte längre stödjer SSLv3 har Adminor bestämt sig för att vi inte längre kommer göra det heller. Detta för att säkra upp system för "poodle"-buggen för SSL. Det kan krävas en ändring i din epostklient så att du kan ta emot och läsa din imap epost. Om du använder thunderbird med ...

DDOS Sverige 2014-12

0 Comments
Just nu pågår en del större DDOS-attacker generellt i Sverige. Dessa är inte riktade mot Adminor specifikt men kan störa allt från lokala internetleverantörer till större nationella transiter. Adminor övervakar för att följa läget och växla nätverk vid behov. ...