preload

Short load test 00.07 – 00.10

0 Comments
Hi We performed a short load-test between 00.07 and 00.10  during our maintenance window, this may have caused some lost packets. The result from the load test will show what we need to improve in our network during pro-active maintenance and upgrades Best regards Adminor AB ...

Maintenance complete

0 Comments
Adminor has completed the maintenance and network upgrades succesfully. Please contact us if you experience any issues after this upgrade. ...

Maintenance reminder / Adminor (March 28 & 29)

0 Comments
We're doing maintenance on our core router tonight and tomorrow. There will be a 5 - 10 minute outage sometimes between 01.00 and 04.00 . We apologize for the inconvenience. ...

Nya allmänna villkor

0 Comments
Adminor har publicerat nya allmänna villkor version 17. Dessa finns att läsa på www.adminor.net eller direktlänk: http://www.adminor.net/avtal/Allmannavillkhemsidor17.pdf Villkor träder i kraft 30 dagar från dess publicering. Har du invändningar eller synpunkter måste du kontakta oss innan dess. info@adminor.net ...

Begränsad trafikstörning 02.00 – 03.00

0 Comments
En av våra transit-operatörer har paketförluster. Problemet började 02.00 och vår tekniker larmades direkt när det märktes av. Vi har routat om trafik att gå via andra leverantörer. Vi avvaktar nu felåtgärd och felrapport från berörd transit-operatör. Problemet pågår sporadiskt och är därför att klassa som ...

DDOS / VM störning 15.00 – 15.30

0 Comments
Vid 15.00 - 15.30 berördes några VM-noder av störningar. Problemet mitigerades bort av vår Arbor DDOS-appliance. Men tills alla mål och källor identifierades kunde några störningar märkas. ...

Short traffic DIP ddos 00.41-00.43

0 Comments
Our Arbor mitigation noticed a DDOS at 00.41 - 00.43. It was promptly mitigated as per normal routines.   ...

Säkerhetsuppdatering VM-nätverk

0 Comments
Vid 03.45 natten mot söndag har vi applicerat akut säkerhetsuppdateringar på VM-nätverk: Detta kan ha medfört temporär störning under fåtal minuter. Kontakta support om ni upplever fortsatta problem. SLA har ej påverkats. Uppdatering görs i förebyggande säkerhetssyfte. ...

Säkra upp vCenter 5.5 från att delta i NTP DDOS attacker

0 Comments
Hej! På förekommen anledning vill vi påminna kunder som använder VMWare med vCenter att säkra upp sina installationer. vCenter 5.5 har detta problem av någon anledning när äldre vCenter 5.1 och 5.0 inte har det. För att säkra upp vCenter, aktivera SSH på vCenter appliancen (borde vara igång per default). Logga in med ...

OpenVZ IPv6 tunnelbroker HE setup

0 Comments
Adminor provides native IPv6, but if you'd like to setup an IPv6 tunnel you can still do so. Crossposted from http://www.cybermilitia.net/2013/07/22/ipv6-tunnel-on-openvz/ You can get IPv6 connectivity using a tunnel, if you don’t have native IPv6 support. Doing this is pretty straightforward if you have a dedicated server or a ...